Minggu, 13 Februari 2011

Tata Upacara Pelantikan Pengurus Wilayah II, Lingkungan St. Maria Bunda Allah dan Lingkungan M.A. Gabriel

Upacara pelantikan dilaksanakan setelah homili Imam. Upacara pelantikan didahului dengan pembacaan SK oleh Ketua Wilayah/petugas yang ditunjuk. Setelah selesai pembacaan SK, para calon pengurus berdiri.

Imam :
Apakah Saudara bersedia menerima dan melaksanakan tugas suci ini dengan iklas hati?

Calon pengurus :
Ya, kami bersedia.

Imam :
Kalau begitu, ucapkanlah janji kesediaan Saudara di hadapan Allah dan seluruh umat.

Calon pengurus :
Di hadapan Allah serta seluruh umat – saya berjanji dengan tulus hati – akan menunaikan tugas saya sebagai pengurus Gereja – selaras dengan kemampuan yang ada pada saya – yang telah saya terima dari Tuhan. – Saya akan menyumbangkan waktu dan tenaga demi kesejahteraan dan perkembangan umat Allah di sini, – karena itu – saya akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab. – Dan kiranya Allah mendampingi saya beserta semua pengurus – dalam menjalankan tugas dan jabatan suci ini. Amin.

Imam :
Para umat sekalian, telah kita dengar kesediaan dan ikrar para calon pengurus wilayah II dan pengurus lingkungan Santa Maria Bunda Allah dan pengurus lingkungan Malaekat Agung Gabriel dalam menanggapi tugas yang hari ini dipercayakan Gereja kepada mereka. Marilah kita mohon berkat Allah bagi mereka
( hening sejenak, Imam mengulurkan tangan )
Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau memilih Saudara-Saudari kami ini menjadi pelayan umat-Mu, sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk suatu tugas pelayanan. Semoga mereka melaksanakannya dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahliannya untuk menunaikan tugas dengan cinta kasih dan semangat pengabdian, seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Berikanlah mereka rahmat-Mu supaya selama menjabat tugas pelayanan, mereka tetap setia akan kesediaan serta janji mereka.
Saudara-saudari terkasih, Allah itu setia, Ia akan mendampingi dan melindungi saudara-saudari. Maka atas nama Gereja dan selaras dengan keinginan umat di sini, saya meneguhkan Saudara-saudari sekalian dalam jabatan masing-masing dan tetap mendoakan Saudara-saudari agar dapat menunaikan tugas dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati Saudara-saudari semua dalam menjalankan tugas ini.
(+) Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

Umat :
Amin
Selanjutnya Imam memerciki para calon pengurus Wilayah dan pengurus Lingkungan.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP